Aamras (आमरस) – Konkan Style (Mango Pulp)

Aamras (आमरस)

Aamras (आमरस) – Konkan Style (Mango Pulp)

आमरस मराठी

Most of us love Aamras. Generally people use blender to make Aamras and add Cardamom powder for flavour. But Konkan style Aamras is different.

1. We do not use Blender to make Aamras. Use the traditional way to squeeze the juice. This way the texture of Aamras is little uneven; it’s not like smooth paste.

2. We do not add Cardamom powder, instead we add roughly crushed Black Pepper. Surprised to see Black Pepper added to a sweet? But try this out; it tastes awesome. A little tinge of spicy black pepper enhances the taste of Aamras.

3. We serve Aamras with generous helping of Home made Ghee (clarified butter).

It is said that Black Pepper and Pure Ghee not only enhance the taste of Aamras but helps in digestion. So enjoy this heavenly sweet as much as you like.

Simple recipe for Aamras:

1. Wash and Squeeze Mangoes of your choice preferably the ones that do not have fibre (strings) . I use Alphonso Mangoes as we like the taste and of course the vibrant orange colour. You can use any type that you like. Sometimes Alphonso and Payari is mixed together for making Aamras.

2. Break the lumps using your fingers. Do not use Blender.

3. Add sugar as per taste. Add a pinch of salt. Mix together.

4. Add freshly crushed black pepper (roughly crushed; do not make fine powder) as per taste (8-10 black peppercorns for Aamras of 6-7 medium size Alphonso Mangoes). Mix.

Aamras (आमरस)
Aamras (आमरस)

5. While serving add home made Ghee (clarified butter) – ½ to 1 teaspoon (or as per your choice) in a bowl of Aamras. Serve with Roti / Chapati. Or one can have Aamras itself as a dessert.

Aamras served with Pure Ghee
==================================================================================

आमरस कोंकण स्टाईल

आमरस सगळ्यांना आवडतो. आमरस करण्याची कृती वेगवेगळी असते. ही कोकणातली आमरसाची कृती आहे. ह्यात काय स्पेशल असतं?

. आंब्याचा रस पारंपारिक पद्धतीने हाताने काढला जातो. आंब्याच्या थोड्या गुठळ्या रसात असतातत्यामुळे रसाचं टेक्सचर छान असतेमिक्सर वर त्याची पेस्ट केली जात नाही.

. आमरसात वेलची न घालता मिरपूड घातली जाते. त्यामुळे गोड रसाला जराशी वेगळी चव येते आणि रस आणखी स्वादिष्ट होतो.

. आमरस खाताना सढळ हाताने साजूक तूप घातलं जातं. रसामध्ये तुपाची चव मिसळून अप्रतिम चव येते.

आमरसाची कृती खालीलप्रमाणे:

. हापूस किंवा कुठलेही रेषा नसलेले आंबे धुवून घ्या. आंबे हाताने पिळून रस काढा. जमतील तेवढ्या गुठळ्या हाताने मोडा.

. मिक्सर अजिबात वापरू नका.

. रसात चवीप्रमाणे साखर आणि मीठ घालून एकजीव करा.

. काळी मिरी जाडसर कुटून रसात घाला आणि एकजीव करा. ७ मध्यम आकाराच्या आंब्यांना ८१० मिरीचे दाणे घ्या.

. रस खायला देताना रसावर चमचाभर साजूक तूप घालापोळी / पुरी सोबत खायला द्या.     

Aamras (आमरस)
Aamras (आमरस)
      
Aamras served with Pure Ghee
 

Be the first to comment

Your comments / feedback will help improve the recipes