E-Recipebook Published by Team Cookpad Marathi (कूकपॅड मराठी तर्फे प्रकाशित करण्यात आलेलं माझं रेसिपीबुक)

November 16, 2020 sudha 4

E-Recipebook Published by Cookpad.com. This has recipes based on different themes. कूकपॅड मराठी तर्फे माझ्या रेसिपीजचं E-Recipebook प्रकाशित करण्यात आलं आहे.  ह्यात वेगवेगळ्या विषयांवरच्या माझ्या […]

Tips for making Perfect Khobaryachi Karanji (परफेक्ट सुक्या खोबऱ्याच्या करंज्या करण्यासाठी टिप्स)

October 17, 2019 sudha 0

Tips for making Perfect Khobaryachi Karanji (परफेक्ट सुक्या खोबऱ्याच्या करंज्या करण्यासाठी टिप्स) परफेक्ट सुक्या खोबऱ्याच्या करंज्या करण्यासाठी टिप्स मराठी 1. Use fine semolina for the […]

Types of Godachi Bhakari (गोडाची भाकरी (गोड धिरडे) आणि त्याचे प्रकार) – Types of Jaggery Chilla (Jaggery Pan Cake)

December 3, 2018 sudha 0

Types of Godachi Bhakari (गोडाची भाकरी (गोड धिरडे) आणि त्याचे प्रकार) – Types of Jaggery Chilla (Jaggery Pan Cake) गोडाची भाकरी(गोड धिरडे) आणि त्याचे प्रकार […]

Tips for making Perfect Thin Poha Chivada (पातळ पोह्यांचा परफेक्ट चिवडा बनवण्यासाठी टिप्स)

October 29, 2018 sudha 1

Tips for making Perfect Thin Poha Chivada (पातळ पोह्यांचा परफेक्ट चिवडा बनवण्यासाठी टिप्स) पातळ पोह्यांचा परफेक्ट चिवडा बनवण्यासाठी टिप्स मराठी 1. If there is moisture […]