How to Store Crushed Chilies? (वाटलेली मिरची १०-१५ दिवस चांगली राहण्यासाठी काय करावं?)

April 13, 2022 sudha 0

How to Store Crushed Chilies? (वाटलेली मिरची १०–१५ दिवस चांगली राहण्यासाठी काय करावं?) वाटलेली मिरची १०–१५ दिवस चांगली राहण्यासाठी काय करावं ? मराठी In most […]

Microwave Method for Making Filling for Puranpoli (पुरणपोळीचं पुरण मायक्रोवेव्ह मध्ये कसं करावं?)

March 26, 2021 sudha 2

Microwave Method for Making Filling for Puranpoli (पुरणपोळीचं पुरण मायक्रोवेव्ह मध्ये कसं करावं?) पुरणपोळीचं पुरण मायक्रोवेव्ह मध्ये कसं करावं? मराठी Most of you will plan […]

E-Recipebook Published by Team Cookpad Marathi (कूकपॅड मराठी तर्फे प्रकाशित करण्यात आलेलं माझं रेसिपीबुक)

November 16, 2020 sudha 4

E-Recipebook Published by Cookpad.com. This has recipes based on different themes. कूकपॅड मराठी तर्फे माझ्या रेसिपीजचं E-Recipebook प्रकाशित करण्यात आलं आहे.  ह्यात वेगवेगळ्या विषयांवरच्या माझ्या […]

Tips for making Perfect Khobaryachi Karanji (परफेक्ट सुक्या खोबऱ्याच्या करंज्या करण्यासाठी टिप्स)

October 17, 2019 sudha 0

Tips for making Perfect Khobaryachi Karanji (परफेक्ट सुक्या खोबऱ्याच्या करंज्या करण्यासाठी टिप्स) परफेक्ट सुक्या खोबऱ्याच्या करंज्या करण्यासाठी टिप्स मराठी 1. Use fine semolina for the […]