Assorted Unsweetened Bread Buns (वेगवेगळ्या आकाराचे पाव)

Assorted Unsweetened Bread Buns (वेगवेगळ्या आकाराचे पाव)

Assorted Unsweetened Bread Buns (वेगवेगळ्या आकाराचे पाव)

वेगवेगळ्या आकाराचे पाव मराठी

The taste of home cooked Pav is unbeatable. But it’s a lengthy process. You have to keep waiting in between steps to allow the dough to proof. This can’t be done in a hurry. So be patient while trying this out. Basically there are only 5 ingredients required for Pav – All Purpose Flour, Salt, Oil, Yeast and Warm Water. Proportion differs from recipe to recipe. But the most important ingredient is Yeast. My experience with yeast is that the first time you use it after opening the new pack, results are awesome. Second time results are okay. Third time onwards, it’s your luck if the yeast works the way you want it to work. This is after storing the yeast pack in air tight container in refrigerator. So be watchful for yeast. Once the dough did not rise as expected, so instead of baking Pav, I make Parathas using that dough. Parathas were nice and soft. Anyway, try this recipe when you are sure about the quality of yeast. I get yeast from my Baker friend. That yeast always works.

If you don’t have oven, you can bake Pav using a Wok / Pan.

Ingredients (Makes 12-13 Buns) (1 cup = 250 ml)

All Purpose Flour (Maida) 2 cups

Sugar ½ tablespoon

Dry Yeast ½ teaspoon

Salt ½ teaspoon

Oil 1.5 tablespoon

Milk + butter for brushing

Instructions

1. Warm 2 tablespoon of water. Add sugar and yeast. Mix and keep covered for 10 min.

2. Yeast should become frothy. If it does not, then it is not right quality yeast. Buy a new pack of yeast and repeat step 1.

3. Mix All Purpose Flour, salt on the kitchen platform.

4. Make a well and add yeast mixture. Keep adding warm water and knead a soft dough.

5. Add Oil and knead for 15 minutes using your palm. This is an important step in this recipe.

6. Transfer the dough to a container.

7. Apply little butter on top and Keep the dough covered for 1 hour.

8. The dough should rise 2 to 3 times. If it does not keep it covered for 30 minutes. Still if it does not rise, you should not proceed with baking Pav. Make Parathas using this dough.

9. Using 1 tablespoon All Purpose Flour, punch the dough. Knead for 2-3 minutes.

10. Make dough balls of desired size / shape. You can make different shapes of Buns like the ones shown in attached photo. Arrange these dough balls in a greased baking tray. Keep some distance between dough balls.

11. Cover with damp cloth for 45 minutes. Dough balls will rise again.

12. Brush with Milk.

13. Bake in a preheated oven on 200 degrees for 20-25 minutes. Buns should be light brown on top.

14. Brush with butter. Allow to cool. Enjoy these soft and fluffy Bread Buns.

Assorted Unsweetened Bread Buns (वेगवेगळ्या आकाराचे पाव)
  
Assorted Unsweetened Bread Buns (वेगवेगळ्या आकाराचे पाव)
==================================================================================

वेगवेगळ्या आकाराचे पाव (आणि यीस्ट बद्दल बरंच काही)

घरी बनवलेल्या पावाची मजा काही औरच असते. पाव भाजताना जो सुगंध घरभर दरवळतो त्याला तर तोडच नाही. पण पाव बनवणं हे अतिशय वेळकाढू आहे. कृतीच्या प्रत्येक पायरीला पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. तुमची तेवढी थांबण्याची तयारी नसेल तर पाव बनवण्याच्या भानगडीत पडू नका. गार्लिक ब्रेड पेक्षा जास्त वेळ लागतो पाव बनवायलापाव बनवायला जिन्नस लागतात. मैदा, मीठ, तेल, यीस्ट आणि पाणी. आणि यातला सगळ्यात महत्त्वाचा (आणि दगा देणारा) जिन्नस म्हणजे यीस्ट. माझ्या अनुभवानुसार यीस्ट चं नवीन पाकीट उघडून ते यीस्ट वापरलं तर पाव छान बनण्याचे चान्सेस जास्त असतात. तुम्ही दुसऱ्या वेळेला त्या पाकिटातलं यीस्ट वापरलं तर पाव छान होण्याचे चान्सेस फक्त ५० टक्के. आणि तिसऱ्या वेळेला त्या पाकिटातलं यीस्ट वापरलं आणि पाव छान झाला तर तुम्ही नक्कीच खूप नशीबवान असता (त्यादिवशी अचानक धनलाभ वगैरे योग असू शकतात तुमच्या भविष्यात !!!). मी तर एकदा नवीन पाकीट उघडून वापरलेलं यीस्ट सुद्धा फेकून दिलेलं आहे . मग कुठल्या ब्रँड चं यीस्ट वापरावं? माझी एक मैत्रीण Sooper ब्रँड यीस्ट वापरते. हे १०० टक्के चांगले असतं असं ती सांगते. पण ते सगळीकडे मिळत नाही. मग तुमच्या आजूबाजूला जो ब्रँड चांगला मिळत असेल तो वापरा. एखादा बेकरी वाला ओळखीचा असेल तर त्याच्याकडून घेऊन या. मी माझ्या बेकर मित्राकडूनच यीस्ट आणते.

पावाच्या कृतीमध्ये महत्त्वाच्या २ स्टेप्स मध्ये तुम्हाला कळेल की पाव छान होणार की फसणार ते.

. पहिली स्टेप ज्यात तुम्ही यीस्ट साखर घालून कोमट पाण्यात भिजवता ती (activation). यीस्ट जर छान फुलून आलं तर पुढची कृती करा. नाहीतर ते मिश्रण सरळ टाकून द्या आणि नवीन यीस्ट आणून पुन्हा प्रयत्न करा.

. जेव्हा तुम्ही पावाचं पीठ मळून फुगण्यासाठी ठेवता. पीठ जर एक / दीड तासात २३ पट फुगलं नाही तर पाव बनवण्याच्या फंदात पडू नका. पाव चांगले होणार नाहीत. त्या पिठाचे पराठे बनवा (ह्याला खमिरी पराठे म्हणतात). छान होतात.

ह्या २ स्टेप्स व्यवस्थित पार पडल्या की पाव छान होणार

ओव्हन नसेल तर तुम्ही कढई / पातेल्यात मीठ / वाळू घालून त्यावर ताटलीत पिठाचे गोळे ठेवून झाकण ठेवून पाव भाजू शकता

साहित्य (१२१३ पावांसाठी) (१ कप = २५० मिली )

मैदा कप

साखर अर्धा टेबलस्पून

ड्राय यीस्ट अर्धा चमचा

मीठ अर्धा चमचा

तेल दीड टेबलस्पून

दूध + बटर पाव भाजताना वरून लावायला

कृती

. एका कपात टेबलस्पून कोमट पाणी घ्या . त्यात साखर आणि यीस्ट घालून ढवळा आणि १० मिनिटं झाकून ठेवा

. यीस्ट छान फुलून आलं पाहिजे (Activate). यीस्ट फुललं नाही तर मिश्रण फेकून द्या. नवीन यीस्ट आणा आणि स्टेप पासून परत कृती करा

. किचन चा ओटास्वच्छ पुसून घ्यामैदा आणि मीठ ओट्यावर मिक्स करा

. पिठ गोलाकार पसरून मध्ये खड्डा करा. त्यात यीस्ट मिश्रण घालून मिक्स करा. आता थोडं थोडं कोमट पाणी घालून सैलसर पीठ भिजवा

. तेल घाला आणि पीठ १५ मिनिटं तळहाताने नीट मळून घ्या. पीठ छान मळणे हे खूप महत्त्वाचं आहे

. पीठ एका मोठ्या  वाडग्यामध्ये ठेवा.

. वरून थोडं तेल लावा आणि तासभर वाडगा  झाकून ठेवा. वाडगा  मोठी घ्या कारण पीठ पट फुलतं

. पीठ पट फुगलं पाहिजे. नाही फुगलं तर आणखी अर्धा तास वाडगा  झाकून ठेवा. तरीपण पीठ फुललं नाही तर पाव बनवायच्या फंदात पडू नका. पाव चांगले होणार नाहीत. त्या पिठाचे पराठे बनवा. पराठे छान होतात

. टेबलस्पून मैदा पिठात घालून पिठाला हाताने बुक्के मारा. पिठातली हवा काढायची आहे. मिनिटं पीठ मळून घ्या.

१०. पिठाचे मध्यम आकाराचे गोळे बनवा. पिठाच्या गोळ्याला तुमच्या आवडीचा  आकार द्या (फोटोत दाखवल्याप्रमाणे) किंवा साधा गोल आकार द्याएका तेल लावलेल्या बेकिंग ट्रे मध्ये हे गोळे थोडं अंतर सोडून ठेवा

११. सर्व गोळे झाले की ओल्या कपड्याने ट्रे ४५ मिनिटं झाकून ठेवा. पिठाचे गोळे पुन्हा फुलतील.

१२. गोळ्यांना वरून दुधाचा ब्रश फिरवा.

१३. प्री हीटेड ओव्हन मध्ये २०० डिग्री वर २०२५ मिनिटं बेक करा. पाव वरून गुलाबी झाले पाहिजेत

१४. पावावर बटर चा ब्रश फिरवा. खाण्याएवढे थंड झाले की चविष्ट पावाचा आस्वाद घ्या

Assorted Unsweetened Bread Buns (वेगवेगळ्या आकाराचे पाव)
Assorted Unsweetened Bread Buns (वेगवेगळ्या आकाराचे पाव)

7 Comments

Your comments / feedback will help improve the recipes