Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं) – Raw Mango Lonache – Traditional Maharashtrian Raw Mango Pickle

Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)

Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं) – Raw Mango Lonache – Traditional Maharashtrian Raw Mango Pickle

कैरीचं लोणचं मराठी 

Raw Mango Pickle is a popular accompaniment. There are different ways to make this pickle. This is a Traditional Maharashtrian Recipe of Pickle. It does not require too many ingredients but the taste is yummy. This Pickle goes well with Thepla, Roti, Chilla, Paratha, Rice… practically anything.

Ingredients (1 cup = 250 ml)

Raw Mangoes 1 kilo

Split Mustard Seeds (मोहरीची डाळ) ½ cup

Chili Powder ¼ cup (adjust as per taste)

Turmeric Powder 2 tablespoon

Asafoetida 4 teaspoon

Fenugreek Seeds 2 teaspoon

Oil 250 grams (More if Required)

Mustard Seeds 1 tablespoon

Salt to taste (about ½ to ¾ cup)

Instructions

1. Wash, wipe Raw Mangoes and chop into desired size pieces. Do not peel mangoes before chopping. Remove the seed while chopping. Transfer raw mango pieces to a big stainless steel bowl.

2. In a wok, add 3 tablespoon of oil. Fry Fenugreek seeds till it changes the colour. Take out in a plate and leave it to cool. Upon cooling grind/ pound into a fine powder.

3. In the same wok, fry Asafoetida and take it out in another plate. If you use Asafoetida Blocks, they have better flavour. Crush Asafoetida Blocks into medium size pieces and then fry in oil. Upon cooling pound into fine powder.

4. Add remaining Oil to the wok and heat it on low flame. Add Mustard seeds, wait for splutter. Add Turmeric powder and switch off the gas. Leave this tempering to cool.

5. When the tempering comes to room temperature, add half of the tempering and half of the salt to raw mango pieces. Mix well.

6. Coarse grind Split Mustard seeds. Mix Split Mustard Seeds Powder, Chili Powder, remaining Salt, Fenugreek Powder, Asafoetida Powder together in a big stainless steel bowl.

7. Add Raw mango pieces to the spice mixture and mix well.

8. Add remaining tempering and mix well.

Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)

9. Transfer the pickle to a glass jar. There should be one centimeter layer of oil on the pickle. This helps Pickle to be stored without refrigeration. If required, heat more oil, cool it to room temperature and add to the Pickle Jar.

10. Yummy Pickle is ready. This pickle is a good accompaniment with every meal.

Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================================================

कैरीचं लोणचं पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रेसिपी

कैरीचं लोणचं हे बहुतेक सर्वांना आवडतं. जेवणात तोंडीलावणं म्हणून, घावन, पराठा / धिरड्यासोबत खायला, दही भातासोबत खायला छान लागतं. लहानपणी नावडती भाजी पाण्यासोबत गिळून पोळी लोणच्यासोबत खाल्ली जायची. तेव्हा तर आम्ही लोणचं भाजीसारखं खायचो आणि मग आईचा ओरडाही खायचो.

लोणचं वेगवेगळ्या प्रकारे करतात. लोणच्याचा तयार मसाला मिळायला लागल्यापासून लोणचं करणं हे फारच सोपं झालंय. ही रेसिपी मात्र पारंपरिक पद्धतीने केलेल्या लोणच्याची आहे. अशा लोणच्याची चव फारच छान लागते.

लोणचं करताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. पाहिलं म्हणजे मिठाचं प्रमाण आणि दुसरं तेलाचं प्रमाण. मीठ जास्त झाले तर लोणच्याची मजाच जाते. म्हणून सुरुवातीला जरा कमी मीठ घाला आणि नंतर चव पाहून लागेल तसं मीठ घाला. लोणच्यात तेल कमी झालं तर लोणचं टिकत नाही. लोणचं काचेच्या बरणीत भरल्यावर बोटभर वर येईल एवढं तेल घालावं म्हणजे लोणचं चांगलं टिकतं. नाहीतर लोणचं फ्रिजमध्ये ठेवून थोडं थोडं बाहेर काढून वापरावं. मुंबईच्या दमट हवेत लोणचं टिकवण्याचा हा चांगला उपाय आहे. लोणचं फ्रिजमध्ये ठेवायचं असेल तर थोडं कमी तेल घालून चालतं.    

साहित्य (१ कप = २५० मिली)

कैरी १ किलो

मोहरीची डाळ अर्धा कप

लाल तिखट पाव कप (चवीनुसार कमी / जास्त करा)

हळद २ टेबलस्पून

हिंगाची पावडर ४ टीस्पून

मेथी दाणे २ टीस्पून

तेल पाव किलो (जरूर पडल्यास जास्त)

मोहरी १ टेबलस्पून

मीठ चवीनुसार (अर्धा ते पाऊण कप)

कृती

. कैऱ्या धुवून, कोरड्या करून मध्यम आकाराचे तुकडे करा. कैऱ्यांची सालं काढू नका. चिरताना कोय काढून टाका. कैऱ्या एका स्टीलच्या भांड्यात ठेवा.    

. एका कढईत ३ टेबलस्पून तेल गरम करून त्यात मेथी तळून घ्या. मेथीचा रंग बदलला की एका ताटलीत काढून गार करा. गार आल्यावर मेथी बारीक कुटून घ्या.  

. त्याच कढईत हिंग घालून तळून घ्या. दुसऱ्या ताटलीत काढून घ्या. लोणच्यासाठी खडा हिंग वापरलेला जास्त चांगला. खडा हिंगाचे मध्यम आकाराचे  तुकडे करून तळून घ्या आणि गार झाल्यावर बारीक कुटून घ्या

. उरलेलं तेल कढईत घालून गरम करा. त्यात मोहरी आणि हळद घालून फोडणी करा. फोडणी गार करायला ठेवा.

. फोडणी गार झाली की अर्धी फोडणी आणि अर्ध मीठ कैरीच्या फोडीत घालून एकत्र करा.

. मोहरीची डाळ जाडसर कुटून घ्या. एका मोठ्या स्टीलच्या पातेल्यात कुटलेली मोहरीची डाळ, लाल तिखट, उरलेलं मीठ, कुटलेली मेथी, हिंग एकत्र करा.    

. कैरीचे तुकडे ह्या मिश्रणात घाला आणि नीट कालवून घ्या.

. उरलेली फोडणी कैरीच्या मिश्रणात घालून नीट मिसळून घ्या.

Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)

. लोणचं काचेच्या बरणीत भरा. लोणच्याच्या वरती बोटभर येईल एवढं तेल लागतं. तेल कमी झालं असेल तर जरुरीप्रमाणे तेल गरम करून गार झाल्यावर बरणीत घाला.   

१०. कैरीचं चविष्ट पारंपरिक लोणचं तयार आहे.  

Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)
Kairiche Lonache (कैरीचं लोणचं)

Be the first to comment

Your comments / feedback will help improve the recipes