Paushtik Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) – Delicious Nutri Laddu

Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) - Nutri Laddu
Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) - Nutri Laddu

Paushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) – Nutri Laddu

पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू मराठी

This is one more easy recipe of nutritious Laadoo using Poha (Flattened Rice), Sesame seeds, Peanuts and Dried Coconut. These laddus are very delicious. You can include this in your breakfast / mid- morning snack / evening snack / tiffin or make these as Prasad for an auspicious occasion.

Ingredients (1 cup = 250 ml) (makes about 20 laddus)

Thick Poha (Flattened Rice) 1 cup

Roasted Peanuts 1 cup

Grated Dried Coconut 1 cup

White Sesame Seeds 1 cup

Crushed Jaggery 1.251.5 cup

Ghee / Clarified Butter About 1/3 cup

Dry Fruits of your choice

Cardamom Powder ¼ teaspoon

Instructions

1. Dry roast Poha till light brown. Leave it to cool.

2. Dry roast Sesame Seeds till they start to splutter. Leave to cool.

3. Dry roast grated dried Coconut till light brown. Leave it to cool.

4. Peel roasted Peanuts.

5. Grind Poha into fine powder.

6. Grind sesame seeds, peanuts and dry coconut separately into fine powder.

7. In a Bowl, Mix Powdered Poha, sesame seeds, peanuts and dried coconut.

8. Using the grinder Grind Jaggery along with some Poha Powder.

9. Transfer it to the bowl.

10. Add dry fruits and cardamom powder. Mix well.

11. Add ghee 1 teaspoon at a time and mix.

12. Stop adding ghee when the mixture is moist enough to roll Laddus.

13. Roll bite size laddus and enjoy these delicious Nutri Laddus.

14. These laddus will last for 3 weeks without refrigeration.

Note

1. Instead of only Jaggery, you can use a mix of Jaggery and Powdered Sugar in the proportion you like.

Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) - Nutri Laddu
Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) – Nutri Laddu
Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) - Nutri Laddu
Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) – Nutri Laddu

=============================================================================

पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू पूजेच्या प्रसादासाठी सोपे लाडू

पोह्याचे खमंग पौष्टिक आणि सोपे लाडू . ह्यात पाक बनवायला लागत नाही. बाकीच्या लाडवांसारखं खूप वेळ भाजावं लागत नाही आणि तुपाचं प्रमाण बरोबर असेल का याचं टेन्शन पण नाही.

हे लाडू अतिशय पौष्टिक आहेत आणि पूजेच्या प्रसादासाठी, सकाळच्या नाश्त्याला, मधल्या वेळेला, मुलांना / मोठ्यांना डब्यात द्यायला अतिशय उपयुक्त आहेत.

साहित्य (१ कप = २५० मिली ) (अंदाजे २० लाडू होतील)

जाडे पोहे १ कप

भाजलेले शेंगदाणे १ कप

किसलेलं सुकं खोबरं १ कप

तीळ १ कप

चिरलेला गूळ सव्वा ते दीड कप

साजूक तूप अंदाजे १/३ कप

सुका मेवा आवडीनुसार

वेलची पूड पाव चमचा

कृती

. पोहे मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.

. किसलेलं सुकं खोबरं मंद आचेवर गुलाबी रंगावर भाजून घ्या.

. तीळ खमंग भाजून घ्या.

. पोहे, खोबरं, तीळ गार झाले की मिक्सर मध्ये बारीक वाटून घ्या.

. भाजलेल्या शेंगदाण्याची सालं काढून शेंगदाणे मिक्सर मध्ये बारीक वाटून घ्या. एका परातीत सर्व पिठं एकत्र करा

. मिक्सरच्या भांड्यात गूळ आणि थोडी पोह्याची पावडर घाला आणि बारीक वाटून घ्या. फक्त गूळ घातला तर कधी कधी मिक्सर जास्त गरम होतो; म्हणून थोडी पोह्याची पावडर घाला.   

. बारीक केलेला गूळ परातीत घाला आणि मिक्स करा.

. वेलची पूड आणि सुका मेवा घालून मिक्स करा.

. आता ११ चमचा गरम तूप घालून मिश्रण मिक्स करा. लाडू वळता येतील एवढं मऊ होईपर्यंत तूप घालत राहा. तूप जास्त लागत नाही.

१०. मिश्रणाचे लाडू वळून घ्या.

११. हे पौष्टिक लाडू २३ आठवडे टिकतात.

टीप

. ह्यात फक्त गुळाऐवजी तुम्ही गूळ आणि पिठीसाखर आवडेल त्या प्रमाणात घालू शकता

Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) - Nutri Laddu
Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) – Nutri Laddu
Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) - Nutri Laddu
Poushtik Khamang Poha Laadoo (पोह्याचे खमंग पौष्टिक लाडू) – Nutri Laddu

2 Comments

Your comments / feedback will help improve the recipes