Rajma Madra – Himachali Style Rajma Masala (राजमा मद्रा – हिमाचली पद्धतीचा राजमा मसाला)– Kindney Beans Madra Style

February 1, 2019 sudha 2

Rajma Madra – Himachali Style Rajma Masala (राजमा मद्रा – हिमाचली पद्धतीचा राजमा मसाला)– Kindney Beans Madra Style राजमा मद्रा (हिमाचली पद्धतीचा राजमा मसाला) मराठी  […]

Brizza – Brinjal Pizza (ब्रिझ्झा – ब्रिन्जल पिझ्झा (वांग्याचा पिझ्झा)) – Vangyache Kaap (वांग्याचे काप) with a twist or Pizza without bread

January 17, 2019 sudha 0

Brizza – Brinjal Pizza (ब्रिझ्झा – ब्रिन्जल पिझ्झा (वांग्याचा पिझ्झा))- Vangyache Kaap (वांग्याचे काप) with a twist or Pizza without bread ब्रिझ्झा – ब्रिन्जल पिझ्झा […]