Ukadiche Modak (उकडीचे मोदक) – Sweet Steamed Rice Dumplings

Ukadiche Modak (उकडीचे मोदक) – Sweet Steamed Rice Dumplings

उकडीचे मोदक मराठी

Ukadiche Modak is a Maharashtrian specialty – sweet steamed rice dumplings. This is generally made as Prasad for Ganapati. One needs to practise to make perfect Modak. They are yummicious.

Ingredients (Makes 25-26 Modak) (1 cup = 250 ml)

Fresh scraped coconut 4 cup

Crushed Jaggery 3 cup (adjust as per the required sweetness)

Home made butter / ghee 2 teaspoon

Salt 2 pinch

Cardamom (Eliachy) powder ¼ teaspoon

Rice flour 4 cup (use Modak flour that is made using aromatic rice)

Oil if required

Instructions

For filling

1. Mix scraped coconut and Jaggery in a thick bottom pan. Cook on low flame stirring all the time till Jaggery is dissolved and mixture starts getting thick

2. Add a pinch of salt and Cardamom powder. Mix. Switch off the gas and let the filling cool.

Coconut and Jaggery Filling

For Cover

1. If Rice flour is coarse, pass it through a fine sieve.

Tip – Modak are not soft if the flour is coarse.

2. Heat 3+3/4 cup water in a pan. Add pinch of salt and butter/ghee. Let water boil.

Tip – Water should be little less than the flour. If you add white butter, Modak dough turns out to be more soft.

3. Pour in rice flour and mix.

4. Cook covered for 2 minutes and switch off the gas. Keep the pan covered.

5. After 10 minutes, take out the dough in a plate and knead well to get soft dough. Use water if required. Use little oil if the dough is sticky. Dough for cover is ready.

Tips – You need to knead the dough when it’s hot. Apply little oil to the outer side of a bowl base and use the bowl to knead the dough.

If you add too much oil, there will be cracks on Modak.

If the dough is too soft, it will be difficult to pinch the edges and Modak will lose it’s shape while steaming.

To check if the dough is properly kneaded, take a small ball of dough and make a bowl by pressing the dough gently. There should be no cracks on the edges. If there are, then knead the dough again.

Steamed rice flour
Dough for cover

To make Modak

1. Keep the dough covered all the time.

2. Take a 2 inch ball of dough. Flatten the dough using fingers into a thin bowl. You can also roll the dough into a puri if you find that easier.

Tip – Press the dough from top to bottom while making the bowl. Watch attached video for details.

 

Make a bowl of dough

3. Hold this dough bowl or puri in your hand; place 1 teaspoon of coconut filling in the centre. Pinch the edges 8-9 times. Now gather the edges together and seal it. Remove any excess dough on the top. Keep Modak covered with wet cloth while you make enough numbers depending on size of your steamer.

Tip – Use the thumb and first finger to give shape to Modak. Watch attached video for details.

Dough bowl
Pinch edges of the bowl 7-8 times
Gather edges together
Seal edges

4.Fill water in the steamer. Spread a wet cloth on the perforated plate. Dip the base of each Modak in cold water and place it on the perforated plate. Steam them for 20-25 minutes.

5. Serve hot with home made ghee. They taste super yummy.

How to make Modak Flour?

Use aromatic new raw rice. Wash Rice and spread it on a napkin. Keep the napkin in shade till Rice is completely dry. Grind Rice into a fine powder.

====================================================================================

 

उकडीचे मोदक

हा महाराष्ट्रातला लोकप्रिय पदार्थ आहे. सर्व साधारणपणे गणपती बाप्पाला प्रसाद म्हणून हे मोदक करतात. मोदक करायला जरा कठीण आहेतसुरुवातीलाच सांगते की मोदक हे पहिल्या / दुसऱ्या प्रयत्नात येणारी गोष्ट नाही. तसं हवं असेल तर सरळ साच्यात घालून मोदक करा. पण ४५ वेळा प्रयत्न केलात तर नक्कीच मोदकासारखा आकार जमेल. माझे वडील म्हणायचे तसं पदार्थ मोदकाच्या संज्ञेला पात्र होईल‘. तर निराश होऊ नका. प्रयत्न करत राहा. रेसिपीच्या कृती मध्ये टिप्स दिल्या आहेत. त्या वाचून पहिल्यांदाच मोदक करणाऱ्या मेंबर्स ना नक्की फायदा होईल

साहित्य (२५२६ मोदकांसाठी आकारानुसार कमी / जास्त होतील) (१ कप = २५० मिली )

ताजा खवलेला नारळ कप

चिरलेला गूळ कप (जास्त गोड हवं असेल तर जास्त घाला )

लोणी / साजूक तूप टीस्पून

मीठ चिमूट

वेलची पावडर पाव टीस्पून

मोदकाचं पीठ कप (नसेल तर तांदुळाचं पीठ  वापरा )

तेल अंदाजे टीस्पून उकड मळायला

कृती

. नारळ, गूळ एकत्र करून मंद आचेवर शिजवा. घट्ट होत आलं की मीठ आणि वेलची पूड घालून गॅस बंद करा. आणि सारण गार करून घ्या.

 

Coconut and Jaggery Filling (मोदकाचं सारण )

. मोदकाचं पीठ जाड असेल तर बारीक चाळणीने चालून घ्या. टीप जाड पिठाचे मोदक दडदडीत होतात.

. उकडीसाठी एका पातेल्यात पावणेचार कप पाणी घ्या. टीप पाणी नेहमी पिठापेक्षा थोडं कमी घ्यावं. पाण्यात चिमूटभर मीठ आणि लोणी / साजूक तूप घालून पाणी उकळा. टीप लोणी घातलं तर उकड छान मऊ होते.

. पाणी उकळलं की त्यात मोदकाचं पीठ घालून लगेच झाकण ठेवून मिनिटं वाफवा. गॅस बंद करून पीठ झाकून ठेवा.

. १० मिनिटांनी उकड गरम असतानाच छान मळून घ्या. टीप हाताला गरम लागू नये म्हणून वाटीच्या उलट्या बाजूला तेल लावून वाटीनं उकड मळा.

. मळताना हात पाण्यात बुडवून घ्याजरूर असेल तरच तेल घाला . टीप जास्त तेल घातलं तर मोदकांना भेगा पडतात. उकड जास्त मऊ झाली तर मोदक वळताना कठीण पडतो. आणि मोदक वाफवल्यावर कळ्या सपाट होतात

. उकड किती मळायची हे अनुभवानं कळतं. टीप उकडीचा एक छोटा गोळा घेऊन त्याची पारी बनवा. पारी कडेला एकसंध राहिली की उकड बरोबर मळली गेलीय असं समजावं.

Steamed rice flour (वाफवलेली उकड )
Dough for cover (मळून घेतलेली उकड )

. उकडीचा छोटा गोळा घ्या. आणि हाताची बोटं वापरून त्याची पारी बनवा जेवढी पातळ बनवता येईल तेवढी. टीप पारी बनवताना वरून खाली बनवत यायची. म्हणजे पारी छान वाटी सारखी होते नाहीतर पारी सपाट होईल.

.पारीत चमचा सारण घाला. पारीला हलक्या हाताने कळ्या काढाजेव्हढ्या येतील तेव्हढ्या.

Make a bowl of dough (उकडीचा छोटा गोळा घेऊन पारी बनवा)
Dough bowl (उकडीची पारी)
Pinch edges of the bowl 7-8 times (पारीला कळ्या काढा )

१०. आता सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप कळ्या एकत्र करून मोदकाला नाक बनवा. टीप अंगठा आणि पहिलं बोट वापरून कळ्या एकत्र करा. त्यावेळी हाताचा पंजा पोकळ असला पाहिजे म्हणजे मोदक चेपणार नाही.

११. मोदकाचं नाक जास्त जाड असेल तर थोडी उकड काढून टाकून ते सुबक करा.

Gather edges together (मोदकाच्या कळ्या एकत्र करा)
Seal edges (मोदकाच्या कळ्या एकत्र करून सुबक नाक काढा )

१२. तयार मोदक ओल्या फडक्याखाली ठेवा म्हणजे सुकणार नाही.

१३. मोदक पात्रात / पातेल्यात पाणी उकळा. मोदक वाफवायच्या ताटलीत पातळ कपडा ओला करून पसरवा.

१४. प्रत्येक मोदकाचा बेस (बूड) पाण्यात बुडवून ताटलीत ठेवा.

१५. पाणी उकळलं की ताटली मोदक पात्रात / पातेल्यात ठेवून वाफवून घ्या. मध्यम आचेवर २०२५ मिनिटं लागतात.

१६. साजूक तुपासोबत खायला द्या.

मोदकाचं पीठ कसं करायचं?

मोदकाच्या पिठासाठी नवीन सुवासिक तांदूळ धुवून सावलीत वाळवून घ्या. तांदूळ बारीक दळून घ्यानवीन तांदूळ चिकट असतो त्यामुळे मोदक छान होतात.

2 Comments

Your comments / feedback will help improve the recipes