Padwalachya Kacharya (पडवळाच्या काचऱ्या) – Dry Subji using Padwal / Snake Gourd – No Onion Garlic Subji

Padwalachya Kacharya (पडवळाच्या काचऱ्या)

Padwalachya Kacharya (पडवळाच्या काचऱ्या) – Dry Subji using Padwal / Snake Gourd – No Onion Garlic Subji

पडवळाच्या काचऱ्या मराठी

This is a Maharashtrian style Padwal (Snake Gourd) Subji. Kacharya in Marathi is a specific way of chopping vegetables where we make thin slices of veggies. This Subji is very common in Maharashtrian households but is not available in restaurants. This subji does not use Onion and Garlic and yet it is tasty. This is a very easy recipe and does not require too many ingredients.

The only time consuming and important part in this recipe is to chop Padwal. If you don’t chop Padwal fine, subji won’t taste good. Once Padwal is chopped it does not take long to make the subji. If you want to make this subji in the morning, you can chop Padwal on previous night, cover it and keep in refrigerator. Next morning you can make subji.

Ingredients (Serves 4)

Padwal / Snake Gourd 2 long

Crushed Chilies 1 teaspoon / Green Chilies 3-4 with a slit lengthwise

Fresh Scraped coconut 1 tablespoon

Chopped coriander 1 teaspoon

Kokam 3-4 (make 2-3 pieces of each kokam by hand)

Sugar ½ teaspoon (adjust as per taste)

Salt to taste

For Tempering / Tadka

Oil 1 tablespoon

Mustard Seeds ¼ teaspoon

Cumin Seeds ¼ teaspoon

Turmeric Powder ½ teaspoon

Asafoetida (Hing) 2 pinch

Instructions

1. Wash Padwal. Chop each Padwal into 4 pieces. Chop each piece into 2 semicircular pieces. Remove seeds and white strings. Chop each piece into 3 long pieces and finally chop each long piece into thin (half moon shaped) slices.

Chopped Padwal (पडवळाच्या चिरलेल्या काचऱ्या)
Chopped Padwal (पडवळाच्या चिरलेल्या काचऱ्या)

2. In a wok, heat oil on medium heat.

3. Add mustard seeds, wait for splutter; add cumin seeds, wait for splutter.

4. Add Asafoetida, crushed chilies and Kokam pieces.

5. Add Padwal slices and turmeric powder. Mix.

6. Saute for 2-3 minutes. Cook covered till Padwal are soft. Regularly stir the subji. If required, sprinkle little water and then cook.

7. Add Sugar, Salt, Scraped coconut, chopped coriander and mix.

8. Cook for 2 minutes and this tasty Padwalachya Kacharya are ready.

9. Serve hot with Puri or Roti (Indian Bread) or Curd Rice.

Note

1. You can add ½ teaspoon Red Chili Powder instead of Green Chilies. Add it in step 7.

Padwalachya Kacharya (पडवळाच्या काचऱ्या)
Padwalachya Kacharya (पडवळाच्या काचऱ्या)
       ==================================================================================

पडवळाच्या काचऱ्या शुद्ध सात्विक भाजी कांदा लसूण न घालता 

काचऱ्या हा प्रकार महाराष्ट्रीयन स्वयंपाकात लोकप्रिय आहे. काचऱ्या म्हणजे भाजीचे पातळ काप करून तेलावर परतून केलेली सुकी भाजी. फक्त हिरवी मिरची, आमसूल / कोकम, नारळ, कोथिंबीर, मीठ, साखर घालून केलेल्या ह्या भाज्या चविष्ट असतात कारण मूळ भाजीची चव कांदा, लसूण आणि मसाले घालून मारलेली नसते. ह्या भाज्या कुठल्याही हॉटेलात मी तरी बघितल्या नाहीत. कारण माहित नाही. कदाचित एकच रस्सा करून त्यात वेगवेगळ्या भाज्या घालून वेगवेगळ्या नावाने द्यायची यात सोय नाही म्हणून असेल. पण मराठी कुटुंबात मात्र ह्या भाज्या अजून तरी केल्या जातात.

पडवळाच्या काचऱ्यांमध्ये एकच वेळखाऊ काम म्हणजे पडवळ चिरणे. काचऱ्या छान पातळ चिरल्या नाहीत तर भाजी मिळून येणार नाहीएकदा चिरून झाली की भाजी पटकन होते. सकाळी घाईच्या वेळी भाजी करायची असेल तर आदल्या रात्री काचऱ्या चिरून झाकून फ्रिजमध्ये ठेवाव्यात. आणि सकाळी भाजी करावी.

साहित्य (४ जणांसाठी

पडवळ  २ मोठी लांब 

ठेचलेली हिरवी मिरची १ चमचा / हिरव्या मिरच्या उभ्या मधे कापून ३

ताजा खवलेला नारळ १ टेबलस्पून

चिरलेली कोथिंबीर १ चमचा

आमसूल / कोकम ३(आमसुलाचे हाताने २३ तुकडे करा)

साखर अर्धा चमचा (चवीनुसार कमी / जास्त करा)

मीठ चवीनुसार

फोडणीसाठी

तेल १ टेबलस्पून

मोहरी पाव चमचा

जिरं पाव चमचा

हिंग २ चिमूट

हळद अर्धा चमचा

कृती

. पडवळ धुवून घ्या. पडवळाचे ४५ तुकडे करा. प्रत्येक तुकडा मधोमध कापून २ अर्धगोल तुकडे करा. बिया, पांढऱ्या शीरा काढून टाका. आता प्रत्येक तुकड्याचे ३ तुकडे करा आणि प्रत्येक तुकड्याच्या पातळ काचऱ्या चिरून घ्या. काचऱ्या साधारण चंद्रकोरीच्या आकाराच्या असतील. काचऱ्या पातळ एकसारख्या कापल्या तर भाजी मिळून येते.   

Chopped Padwal (पडवळाच्या चिरलेल्या काचऱ्या)
Chopped Padwal (पडवळाच्या चिरलेल्या काचऱ्या)

. एका कढईत तेल गरम करून मोहरी, जिरं, हिंगाची फोडणी करा.

. त्यात हिरवी मिरची घाला.आमसुलाचे तुकडे घाला

. पडवळाच्या काचऱ्या कढईत घाला. हळद घाला. ३ मिनिटं परतून घ्या.

. आता झाकण ठेवून वाफेवर पडवळ  मऊ होईपर्यंत शिजवा. मधे मधे भाजी ढवळाजरूर पडल्यास भाजी शिजण्यासाठी थोडं पाणी शिंपडा.

. आता मीठ, साखर, नारळ आणि कोथिंबीर घालून मिक्स करा. २ मिनिटं शिजवा.

. पडवळाच्या चविष्ट काचऱ्या तयार आहेत. गरम काचऱ्या पोळी / भाकरी किंवा दही भाताबरोबर सर्व्ह करा.

टीप

. ह्या भाजीत हिरव्या मिरची ऐवजी अर्धा चमचा लाल तिखट घालू शकता. मीठ, साखरेबरोबर तिखट घाला. मात्र लाल तिखटाने भाजीचा रंग वेगळा येतो

Padwalachya Kacharya (पडवळाच्या काचऱ्या)
Padwalachya Kacharya (पडवळाच्या काचऱ्या)

Be the first to comment

Your comments / feedback will help improve the recipes